www.eprace.edu.pl » algorytmy-genetyczne » B. Zawartość płyty kompaktowej

B. Zawartość płyty kompaktowej

Dołączona do pracy płyta kompaktowa zawiera następujące pliki:

  • Niniejszą pracę w formacie PDF.

  • Kod programu wraz z kodem biblioteki ECJ.

  • Instancje testowe.

  • Pliki konfiguracyjne programu.

  • Pełne wyniki obliczeniowe w formie logów oraz zagregowane pliki w formacie CSV.

  • Informacje o autorze, dane kontaktowe.    komentarze

  • Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.