www.eprace.edu.pl » algorytmy-genetyczne » spis treści

Badanie efektywności wielopopulacyjnego algorytmu ewolucyjnego1. Wstęp

 1.1. Cel i zawartość pracy

 1.2. Wprowadzenie do Algorytmów Ewolucyjnych

 1.3. Podstawowe pojęcia

 1.4. Zagadnienie Komiwojażera - Travelling Salesman Problem2. Przegląd literatury

 2.1. Problem przedwczesnej zbieżności

 2.2. Algorytmy Wielopopulacyjne - Model Wyspowy (IslandModel)

 2.3. Pomiar różnorodności3. Wielopopulacyjny Algorytm Genetyczny dla Zagadnienia TSP

 3.1. Liniowa Miara Różnorodności dla Problemów Permutacyjnych - LMRPP

 3.2. Implementacja

 3.3. Schemat algorytmu

 3.4. Parametry algorytmu bazowego4. Metodyka badań eksperymentalnych

 4.1. Instancje testowe

 4.2. Porównywanie algorytmów5. Wyniki badań

 5.1. Badanie 1. Topologia.

 5.2. Badanie 2. Częstość migracji.

 5.3. Badanie 3. Wielkość strumienia migracji.

 5.4. Badanie 4. Metoda wyboru osobników migrujących.

 5.5. Badanie 5. Dynamiczne sterowanie parametrami algorytmu.

 5.6. Podsumowanie wyników i dalsze perspektywy prac6. A. Implementacja7. B. Zawartość płyty kompaktowej8. Bibliografia

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.