www.eprace.edu.pl » algorytmy-genetyczne » Przegląd literatury

Przegląd literatury

Przeglądu literatury dokonano pod kątem problemu zbieżności Algorytmów Genetycznych. Opisano źródła problemu, metody pomiaru zbieżności oraz wykorzystywania informacji o niej do sterowania przebiegiem algorytmu. Zaprezentowano także obszerną analizę aktualnego stanu wiedzy na temat algorytmów wielopopulacyjnych.



Podrozdzialy w tym rozdziale:


Problem przedwczesnej zbieżności


Algorytmy Wielopopulacyjne - Model Wyspowy (IslandModel)


Pomiar różnorodności


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.