www.eprace.edu.pl » algorytmy-genetyczne » Wyniki badań

Wyniki badań

Wnioski dotyczące implementowanego wielopopulacyjnego algorytmu ewolucyjnego sformuowano na podstawie ponad 5000 eksperymentów obliczeniowych, które przeprowadzono w fazach konstrukcji algorytmu, doboru parametrów oraz badania jego własności i efektywności.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Badanie 1. Topologia.


Badanie 2. Częstość migracji.


Badanie 3. Wielkość strumienia migracji.


Badanie 4. Metoda wyboru osobników migrujących.


Badanie 5. Dynamiczne sterowanie parametrami algorytmu.


Podsumowanie wyników i dalsze perspektywy prac


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.