www.eprace.edu.pl » algorytmy-genetyczne » Wielopopulacyjny Algorytm Genetyczny dla Zagadnienia TSP

Wielopopulacyjny Algorytm Genetyczny dla Zagadnienia TSP

W rozdziale przedstawiono opracowane przez autora pracy rozwiązanie dotyczące miary różnorodności oraz jego zastosowanie w algorytmie. Zamieszczono także parametry algorytmu bazowego, do którego odnoszą się wszystkie zamieszczone w dalszej części zmiany. W oparciu o ten algorytm wykonane będą wszystkie eksperymenty obliczeniowe.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Liniowa Miara Różnorodności dla Problemów Permutacyjnych - LMRPP


Implementacja


Schemat algorytmu


Parametry algorytmu bazowego


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.