www.eprace.edu.pl » algorytmy-genetyczne » Wstęp » Podstawowe pojęcia

Podstawowe pojęcia

Aby sprawnie poruszać się po świecie Algorytmów Genetycznych warto zaznajomić się z poniższymi pojęciami.

Genom      Zakodowana postać rozwiązania przypisanego do osobnika.

Locus      Miejsce genu w genomie.

Generacja      Jeden cykl algorytmu.

Populacja      Zbiór wszystkich osobników, czyli rozwiązań.

Podpopulacja      Podzbiór populacji, którego ewolucja obejmuje jedynie osobników z wyodrębnionego podzbioru.

Migracja      Wymiana osobników pomiędzy podpopulacjami.

Operator selekcji      Mechanizm wyboru osobników pozostających w populacji w kolejnej generacji lub przeznaczonych do migracji.

Operator krzyżowania     Stworzenie osobników-potomków na podstawie genomów osobników-rodziców. Jest to operator binarny.

Operator mutacji      Losowe zaburzenie w genomie. Jest to operator unarny.

Ponadto w pracy przyjęto następujące oznaczenia i definicje:

N      Liczba osobników w populacji.

n      Rozmiar problemu (liczba miast w zagadnieniu TSP).

Całkowity strumień migracji Całkowita liczba migrantów ze wszystkich podpopulacji przypadająca na jedną generację.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.