www.eprace.edu.pl » algorytmy-genetyczne » Metodyka badań eksperymentalnych » Instancje testowe

Instancje testowe

Instancje testowe pobrano z biblioteki dla zagadnienia TSP o nazwie TSPLW95 [40]. Jej autorzy, w celu ujednolicenia wyników na różnych platformach sprzętowych, wprowadzili metodę zaokrąglania wyników do liczb całkowitych. W opisie biblioteki [41] znajduje się następująca definicja odległości dla symetrycznego zagadnienia komiwojażera:Dzięki normalizacji do liczb całkowitych, możliwe jest porównywanie wartości na różnych maszynach. Różnice w zaokrągleniach liczb zmiennoprzecinkowych na odległych miejscach dziesiętnych nie mają znaczenia dla części całkowitej, lecz owe niewielkie różnice mogłyby wprowadzać użytkowników w błąd, sugerując znalezienie rozwiązania lepszego od optymalnego.

W opisie biblioteki znajdują się wartości rozwiązań ściśle optymalnych, więc termin rozwiązanie optymalne jest rozumiany jako rozwiązanie optymalne uzyskane metodami analitycznymi.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.