www.eprace.edu.pl » algorytmy-genetyczne » Wielopopulacyjny Algorytm Genetyczny dla Zagadnienia TSP » Parametry algorytmu bazowego

Parametry algorytmu bazowego

 • Npap = 2000.

 • S = 16

 • Npodpop = 125.

 • Tworzenie populacji początkowej: losowe osobniki.

 • Selekcja międzygeneracyjna: turniejowa o rozmiarze r=l.

 • Selekcja osobników do usunięcia: wybór losowy.

 • Selekcja migracyjna: wybór losowy.

 • Operator krzyżowania: PMX.

 • Pc = 1.

 • Operator mutacji: inwersja.

 • Pm = 0.05.

 • Miara różnorodności: LMRPP.

 • Model elitarystyczny: brak.

 • Dynamiczne sterowanie parametrami: brak.

 • Inolmprov = 200.

 • I max = 2000.  komentarze

 • Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.