www.eprace.edu.pl » algorytmy-genetyczne » Wyniki badań » Badanie 4. Metoda wyboru osobników migrujących.

Badanie 4. Metoda wyboru osobników migrujących.

Najlepszy model uzyskany w badaniu 3 przetestowano z następującymi metodami wyboru migrantów:

Wybór losowy (ang. Random Selection) Wybór dowolnego osobnika zachodzi z jednakowym

prawdopodobieństwem.

Selekcja turniejowa (ang. Tournament Selection) Selekcja turniejowa o rozmiarze r odbywa się

poprzez losowych wybranie r osobników i wybór najlepszego spośród nich.

Selekcja proporcjonalna (ang. Fitness Proportionate Selection) Również znana pod nazwą

"Selekcja ruletkowa". Wybór danego osobnika odbywa się z prawdopodobieństwem równym ilorazowi jego wartości przystosowania oraz sumy przystosowania wszystkich osobników.

Tablica 5.5: Wpływ selekcji na względną różnicę jakości.

Instancja Wybór losowy Selekcja turniejowa (rozm. 2) Selekcja turniejowa (rozm. 4) Selekcja turniejowa (rozm. 7) Selekcja proporcjonalna Wybór najlepszego
eil51 4.23 4.84 4.23 3.57 4.55 5.82
berlin52 4.95 7.30 5.18 6.57 7.08 3.84
st70 4.06 6.28 8.12 4.09 5.51 7.17
eil76 6.80 7.32 6.43 8.03 8.07 7.96
pr76 3.59 9.38 4.85 5.59 4.75 5.02
rat99 8.84 8.51 11.30 9.12 10.97 8.70
kroA100 8.90 9.46 9.15 10.13 5.14 9.43
kroB100 6.01 6.86 6.17 8.13 9.87 8.50
kroC100 8.80 8.61 8.41 12.18 7.32 11.68
kroD100 7.89 10.45 8.53 10.16 7.30 7.86
kroE100 5.67 7.23 8.19 6.98 10.32 9.21
rd100 8.78 10.14 8.22 10.41 9.43 9.63
eil101 8.68 10.81 9.70 10.02 9.89 8.74
lin105 8.78 7.43 10.84 5.52 8.32 8.18
pr107 6.96 8.93 9.60 6.69 9.62 6.18
pr124 5.48 6.02 4.85 8.11 6.18 6.87
bier127 10.52 8.22 9.85 8.97 7.32 8.26
ch130 7.91 9.47 9.03 8.06 8.74 9.63
pr136 9.94 10.56 9.43 11.17 10.08 10.07
pr144 5.09 7.88 8.19 6.83 6.88 7.17
ch150 12.27 12.54 12.41 13.04 11.36 11.70
kroA150 9.55 12.25 11.98 12.03 11.98 10.32
kroB150 10.46 10.92 9.07 10.02 11.45 10.45
u159 15.51 14.28 16.13 15.19 13.36 14.98
Średnia 7.90 8.99 8.74 8.78 8.56 8.64

Zdecydowanie najlepiej wypadła selekcja losowa. Przewaga selekcji losowej widoczna jest szczególnie w prostszych przypadkach. Ponieważ wybór losowy nie wywiera presji selekcyjnej, średni czas konwergencji jest dłuższy niż w przypadku innych metod. Algorytm przeszukuje zatem większą część przestrzeni rozwiązań.Rysunek 5.5: Zależność sumarycznego czasu obliczeń od rodzaju selekcji migrantów

W niniejszym algorytmie głównym źródłem naporu selekcyjnego jest jednak selekcja odbywająca się między generacjami, po krzyżowaniu. Mając zatem do dyspozycji parametry obu selekcji, można sterować naporem na wiele sposobów.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.